Pro jaké povolání se hodíte?

Vyplňte test
zjistěte Vaše profesní, studijní a osobnostní předpoklady
udělejte správné životní rozhodnutí.
SPUSTIT TEST Ukázka výsledků testu
 • Dokážete si představit, že 50 let děláte něco, co Vás nebaví?
 • Až 80% Čechů nebaví jejich práce!!* Hlavní důvod - nevěděli, jaký si vybrat obor nebo byli „tlačeni“ do oborů, ke kterým nemají předpoklady.
 • Program Labyrint Vám doporučí nejvhodnější obory a povolání, které odpovídají Vašim zájmům a osobnostním předpokladům.
 • Autor testu – PhDr. Antonín Mezera - přední odborník na oblast kariérového poradenství
  (volbu povolání), autor knihy „Pro jaké povolání se hodím?“, ředitel pedagogicko-psychologické poradny.
 • Metoda RIASEC je rozšířená o NemaCode model pro snazší pochopení výsledků i bez potřeby odborníků. Lepší výběr povolání.
 • Zájmový test zahrnuje stovky povolání (nejen pár základních) a několik tisíc studijních oborů.
 • Testován na českých školách a přizpůsoben českému trhu práce a vzdělávacímu systému.
 • Otázky se mohou zdát poněkud jednoduché, ale netestujeme tady Vaše IQ, ale profesní předpoklady. Výsledek Vás však může dost překvapit, často by Vás takové obory ani nenapadly.
 • Test nedoporučujeme vyplňovat „jen ze zvědavostí“. Test vyplňujte, pokud vás vážně zajímá, pro které povolání máte předpoklady. Jedna z nejdůležitějších informací pro životní rozhodnutí. Test je zpoplatněn částkou 99-, Kč což je příjemnější oproti běžným 150-700 Kč.