Co je to důležitější – profesní zájmy nebo naše schopnosti?

Naše profesní zájmy mají daleko větší prognostickou hodnotu a vliv na průběh naší kariéry, než je tomu u naší inteligence. Zájmy jsou totiž jednou ze tří základních kategorií podmínek úspěšné volby nejen dalšího studia, ale i profesního uplatnění v povolání.

První kategorií podmínek jsou nesporně aktuálně rozvinuté schopnosti a dovednosti, které tvoří základ nejen profesní přípravy, ale i úspěšného profesního sebeuplatnění. Druhou kategorii tvoří naše vědomosti a znalosti v jednotlivých školních předmětech, které zpravidla určují úroveň, rozsah a stupeň náročnosti naší budoucí odborné přípravy. Poslední, a z hlediska profesní orientace nejvýznamnější, kategorii podmínek pak tvoří naše motivace, aspirace a zájmy. Na základě zjištěných profesních zájmů lze s vysokou pravděpodobností předpovědět spokojenost člověka s vybraným povoláním stejně jako i míru jeho profesní stability ve zvoleném povolání.