Jak typ osobnosti ovlivňuje volbu mého studia a povolání?

Jestliže jste vyplnili zájmový test a seznámili se se svými výsledky, všimněte si, které písmeno je na prvním místě. To zpravidla v základních rysech charakterizuje vaše osobnostní projevy. Druhé písmeno pak zpravidla doplňuje charakteristiku vaší osobnosti. Tyto „doplňující“ osobnostní projevy jsou neméně důležité, protože přicházejí na řadu v případě našeho rozhodování o volbě vyšší odborné nebo vysoké školy. Nemůžeme-li na vysoké škole či v preferovaném studijním oboru uplatnit naše osobnostní charakteristiky, které jsou uvedeny na prvním místě, protože jsme se na danou „vejšku“ či obor prostě nedostali, máme šanci uplatnit naše osobnostní předpoklady a profesní zájmy, které jsou charakterizovány v našem osobním kódu druhým písmenem.

JÁ JSEM „R“ SE SMYSLEM PRO REALITU

Co je typické pro manuálně technický typ osobnosti (R)?

Osobnostní charakteristiky lidí: Méně společenský, trochu málomluvný, mužný, přizpůsobivý, upřímný, nefalšovaný, materialistický, přirozený, vytrvalý, neangažovaný typ

Oblíbené činnosti: Konkrétní, jasně stanovené a uspořádané činnosti, manipulace s různými materiály, surovinami, objekty, nástroji, stroji a zvířaty

Obvyklé schopnosti: manuální, mechanické, elektrotechnické či technické schopnosti a dovednosti

Obvyklá povolání: Odborná řemesla, technické obory (stavební, mechanická a elektrotechnická povolání, profese ve veřejných službách, práce venku, zpracovatelské a důlní obory (např. automechanik, strojník, technik, čalouník, lesník, požárník, elektromechanik aj.)

Požadavky a nároky pracovního prostředí: Jasně stanovené, určité a systematické pracovní činnosti s nástroji, stroji, technickým zařízením, materiály, surovinami a zvířaty, výroba, oprava a servis. Manuální a technické schopnosti a dovednosti, technické myšlení, zručnost

JSI-LI „I“, PAK JSI „INTELIGENT“

Co je typické pro vědecký či badatelský typ osobnosti (I)?

Osobnostní charakteristiky lidí: Analytický, opatrný, kritický, nezávislý, intelektuální, do sebe zahleděný, sociálně uzavřený, přísně metodicky zaměřený, rozumově orientovaný, nenáročný a skromný typ

Oblíbené činnosti: Objevování fyzikálních, biologických a kulturních jevů a procesů, snaha po jejich pochopení a kontrole

Obvyklé schopnosti: vědecké, matematické schopnosti a dovednosti

Obvyklá povolání: Vědecká, intelektuální a některá technická povolání, vědecké obory a veřejné služby (např. chemik, zvukař, učitel matematiky, pilot, zubař, programátor, aj.)

Požadavky a nároky pracovního prostředí: Systematické studium, výzkum fyzikálních, biologických, společenských nebo kulturních jevů a procesů (pozorování, symbolické, systematické, tvůrčí objevování), jazykové schopnosti, tvůrčí myšlení)

KDO JE „A“, JE UMĚLEC KAŽDÝM COULEM

Co je typické pro umělecký typ osobnosti (A)?

Osobnostní charakteristiky lidí: Komplikovaný, nepořádný, nevázaný, emocionální, idealistický, tvořivý, nepraktický, impulsivní, nezávislý, do sebe zahleděný, nekonformní a originální typ

Oblíbené činnosti: Volné umělecky zaměřené činnosti, které vyžadují cit pro tvar, hudbu, pohyb jako prostředek k tvorbě uměleckých forem a výtvorů

Obvyklé schopnosti: jazykové, výtvarné, dramatické,literaturní,pohybové schopnosti a dovednosti

Obvyklá povolání: Umělecké, literární a hudební obory a řemesla, výtvarné a polygrafické obory a povolání (např. učitel hudby, fotograf, spisovatel, novinář, hudebník, architekt, malíř, aranžér aj.)

Požadavky a nároky pracovního prostředí: Tvorba uměleckých forem a výtvorů. Umělecké schopnosti, tvořivé myšlení a fantazie, hudební, výtvarný nebo literární talent, cit pro hudbu, pohyb, jazyk, tvar a barvy

„S“ ZNAMENÁ, ŽE JSI DO SPOLEČNOSTI

Co je typické pro sociální typ osobnosti (S)?

Osobnostní charakteristiky lidí: Společenský, družný, ochotný ke spolupráci, přátelský, ušlechtilý, prospěšný, prozíravý, laskavý, přesvědčivý, odpovědný, taktní a ohleduplný typ

Oblíbené činnosti: Sociální kontakty s lidmi různého věku s cílem je informovat, cvičit, rozvíjet, léčit nebo vzdělávat

Obvyklé schopnosti: lidské vztahy, výchovné, pedagogické, interpersonální schopnosti a dovednosti

Obvyklá povolání: Výchovná, pedagogická a sociálně interaktivní povolání spojená s péčí o ostatní ve veřejných službách (např. číšník, učitel, pedikér, zdravotní sestra, sociální pracovnice, státní zástupce, psychiatr, personalista aj.)

Požadavky a nároky pracovního prostředí: Výchova vzdělávání, informatika, léčba, poradenství, sociální péče a veřejné služby Schopnost pracovat s lidmi a porozumět jim, sociální cítění a schopnost pomáhat ostatním, organizovat a řídit práci dětí a dospělých

KDO JE PODNIKAVÝ, MÁ V ERBU „€“

Co je typické pro podnikavý typ osobnosti (E)?

Osobnostní charakteristiky lidí: Dobrodužný, zištný, ukvapený, ambiciózní, argumentující, nezávislý, dominantní, optimistický, sdílný, spoléhající se na sebe, energický typ

Oblíbené činnosti: Vedení ostatních lidí s cílem dosáhnout očekávaných organizačních cílů, úkolů a ekonomického zisku

Obvyklé schopnosti: vůdcovství, interpersonální a verbální schopnosti a dovednosti

Obvyklá povolání: Manažerské, organizační a obchodní obory, prodejní a odbytové služby, veřejné služby (např. prodavač, nákupčí, manažer, mistr, burzovní makléř, obchodní zástupce aj.)

Požadavky a nároky pracovního prostředí: Řízení a organizace obchodních či hospodářských činností a pracovních kolektivů, dosahování ekonomického zisku a hospodářských výsledků.Schopnost vést, organizovat a řídit činnosti dospělých, podnikavost, schopnost přesvědčování ostatních

„C“ MÁ SMYSL PRO DETAIL A PŘESNOST

Co je typické pro konvenční či spořádaný typ osobnosti (C)?

Osobnostní charakteristiky lidí: Přizpůsobivý, zásadový, svědomitý, defenzivní, efektivní, méně společenský, vytrvalý, praktický typ

Oblíbené činnosti: Archivování zpráv, úprava písemností, zařizování, organizace, obsluha, obchodní a administrativní činnosti

Obvyklé schopnosti: Manuální, obchodní a administrativní schopnosti a dovednosti

Obvyklá povolání: Úřednické, kancelářské a administrativní obory, veřejné služby,obchodní obory, administrativa (např. písařka, sekretářka, operátor výpočetní techniky, účetní, obchodní referentka aj.)

Požadavky a nároky pracovního prostředí: Manipulace s údaji, čísly, organizace informací, zpráv a činností, obsluha kancelářské a výpočetní techniky, archivace, dokumentace aj.