Metoda RIASEC a typy pracovního prostředí

Obdobně jako existuje šest naprosto nezaměnitelných osobnostních typů, zformuloval John L. Holland i pro oblast pracovních prostředí typologii šesti modelů pracovního prostředí, ve které konstatoval, že všechna povolání je možné zařadit do jedné ze šesti profesních skupin, či základních modelů profesního prostředí, které podobně jako je tomu v případě typů osobnosti sice nejsou zcela vyčerpávající (nejedná se ani o zcela čisté typy), ale přesto je možné je chápat jako velmi dobrou pomůckou při studiu všech možných povolání ve světě lidské práce:

 • Manuálně technické profesionální prostředí (REALISTIC / R)

  Pohybové, manuální, manuálně technické nebo technické činnosti, práce s předměty, stroji, nástroji, rostlinami, zvířaty, pracovní činnosti „venku“
 • Intelektuální (vědecké) profesionální prostředí (INVESTIGATIVE / I)

  Pozorování, studium, zkoumání, analyzování, vyhodnocování jevů, procesů a řešení problémů, vědecké, intelektuální či mentálně náročné činnosti
 • Umělecké profesionální prostředí (ARTISTIC / A)

  Umělecké činnosti a umělecká tvorba, „novátorství“, využívání intuice, imaginace, kreativity, práce v nestrukturovaných podmínkách
 • Sociální profesionální prostředí (SOCIAL / S)

  Vzdělávání, informační a poradenské činnosti, lékařství, „pomáhající“ činnosti, pomoc lidem, činnosti vyžadující vysokou míru expresivity, empatie a dobrou úroveň komunikace
 • Podnikavé profesionální prostředí (ENTERPRISING / E)

  Řízení, ovlivňování a přesvědčování lidí, výkon, obchod, prodej, zisk, náročné řídící, organizační a ekonomické činnosti
 • Konformní profesionální prostředí (CONVENTIAL / C)

  Systematická a přesná práce s fakty, čísly, daty; administrativní a počtářské činnosti, které kladou důraz na detaily, přesnost a systematičnost podle pokynů druhých lidí, pracovní činnosti vykonávané v jasně strukturovaných podmínkách pracovního prostředí

Hollandův hexagonální model pracovních prostředí