Profesní orientace

Profesní orientaci lze chápat jako postupný proces výběru určité životní dráhy, která je zpravidla obrazem sebepojetí a typických osobnostních vlastností uchazeče. Úkolem kariérového poradenství dnes již není ani tak doporučení vhodné a všestranně vyhovující profese, neboť v dnešním globálním světě to často není ani reálně možné, ale zejména pomoc při volbě vhodného povolání, které svým nositelům usnadní profesní mobilitu v dnešním postmoderním světě. Výchovní poradci, ani poradenští psychologové totiž nejsou schopni ani v tom nejlepším případě postihnout ve svém doporučení nejen všechny nároky budoucího studia středoškoláků a všechny aspekty jejich odborné přípravy na danou profesi, ale ani jejich předpoklady k dlouhodobému výkonu budoucího povolání. Přes to profesní orientace a volba dalšího studia a profesní přípravy mají svůj význam, protože jsou zpravidla ovlivňovány dvěma dominantními motivačními oblastmi klientů:

  • osobnostními charakteristikami žáků, jejichž součástí jsou aktuální stejně jako potenciální profesní zájmy a jejich aspirace
  • racionálními úvahami o možnostech a perspektivách jejich profesního uplatnění, které jsou ovlivňovány okolním sociálním prostředím