Psychologie Johna L. Hollanda

Na základě obecné teorie osobnosti John L. Holland zpracoval v roce 1959 deset základních tezí své teorie volby povolání a profesní příslušnosti, které se během dalších let staly základem snad nejznámější psychologie volby povolání:

  • Každého člověka je možné charakterizovat podle jeho podobnosti s jedním nebo několika typy osobnosti. Čím větší je shoda s jedním osobnostním typem, tím spíše člověk vykazuje rysy osobnosti příslušného typu.
  • Osobnostní typy mají svůj protipól v jednotlivých typech pracovního prostředí. Každý z osobnostních typů je nezaměnitelný s ostatními typy osobnosti z hlediska výkonnosti, životních cílů, osobních hodnot a sociálních rolí a sociálních preferencí, kterým dává v životě přednost.
  • Prostředí, ve kterém člověk žije, je možné popsat charakteristikou jednoho či více modelů prostředí.
  • Mezi typy osobnosti a typy pracovního prostředí existuje určitý vzájemný vztah, který umožňuje jistou míru predikce toho, zda bude člověk úspěšný a spokojený ve svém povolání.
  • Volbu povolání lze chápat jako výraz naší osobnosti.
  • Platnost většiny zájmových testů je založena především na našich pracovních stereotypech, které u každého člověka převládají o různých povoláních.
  • Tyto pracovní stereotypy mají velmi důležitý psychologický a sociologický význam, protože díky nim jsme schopni se v náplni většiny povolání dobře orientovat.
  • Osoby vykonávající povolání v určité profesní skupině, vykazují podobné osobnostní charakteristiky stejně jako i podobný profesní vývoj.
  • Proto tyto osoby reagují ve stejných situacích podobným způsobem a řeší většinu problémů právě díky podobné osobnostní orientaci.
  • Spokojenost, stabilita a výkonnost v určitém povolání závisí především na souladu mezi profilem naší osobnosti a podmínkami pracovního prostředí, které si zvolíme s ohledem k našemu osobnostnímu zaměření. (Pokračování najdeš v článku Metoda RIASEC a osobnostní typy)