Vaše osobní výsledky testu

 • R
  22%
 • I
  22%
 • A
  26%
 • S
  34%
 • E
  12%
 • C
  2%
Váš typ osobnosti lze vyjádřit třemi písmeny:
Váš osobní kód je: s a i

Z výsledků právě dokončeného testu profesních zájmů je patrné, že jste:

Dominantní S (34%) - osobnost se sociální orientací profesních zájmů – sociální typ osobnosti

Jste typ člověka s velkým sociálním cítěním. Jste laskavý, přesvědčivý a družný člověk. Pro Vás je jednoduché seznamovat se a komunikovat s novými lidmi. Můžete pomáhat i lidem, které málo znáte. Ideální pro Vás je práce v tymu s podobně orientovanými lidmi. Nejvhodnější pro Vás jsou takové práce, které jsou spojené s pomáhajícími, léčebnými a vzdělávacími aktivitami zaměřených na péči, pomoc a podporu ostatních lidi. Např. číšník, učitel, zdravotní sestra, sociální pracovnice, státní zástupce, psychiatr, personalista

Součástí Vašich osobnostních, ale i profesních zájmů jsou i další charakteristiky, které mají pro Vás osobní význam. Patří sem zejména:

Doplňkové A (26%)

Kreativita a tvořivost – Vaše velice silné stránky. Milujete flexibilitu, nestálost a dynamičnost každodenního života. Vynikáte také impulzivnosti a nepořádnosti. Jste emocionálně ladění a do sebe zahledění tvořiví idealisté s menší mírou praktičnosti v každodenním životě. V komunikaci s ostatními jste nejspíše otevření a expresivní. Dáváte průchod svým myšlenkám a nápadům. S Vaší kreativitou a nadáním mate daleko k šedé úřednické rutině, monotónní práci či honu za penězi. Vhodná pro Vás povolání by mohla být např. učitel hudby, fotograf, spisovatel, novinář, hudebník, architekt, malíř apod. šedé úřednické rutině, monotónní práci či honu za penězi. Vhodná pro Vás povolání by mohla být např. učitel hudby, fotograf, spisovatel, novinář, hudebník, architekt, malíř apod.

Doplňkové I (24%)

S Vaším analytický zaměřeným myšlením se raději věnujete řešení problémů z technické a vědecké oblastí než mezilidským a organizačním. Povolání, kde musíte řídit a vest lidí a kde se vyžaduje hodně komunikace, jako jsou např. ředitel, obchodní zástupce, burzovní makléř se Vám moc nehodí.

Výsledky zájmového dotazníku Labyrint

R

Manuálně technický typ osobnosti

Dává přednost praktickým, technickým nebo rukodělným činnostem, které poskytují konkrétní a viditelné výsledky vykonávané práce.

I

Vědecko-výzkumný typ osobnosti

Dává přednost řešení různých abstraktních problémů v technické stejně jako i vědecké oblasti činností. Zajímá ho, proč a jak věci fungují. Baví ho činnosti, které vyžadují přemýšlení a vymýšlení různých nových způsobů řešení.

A

Umělecký typ osobnosti

Dává přednost vysoké kreativitě, ale i různým uměleckým činnostem, které mu umožňují vyjádřit vlastní pocity a představy barvou, tvarem, pohybem, hudbou nebo s pomocí vlastních slov a literatury.

S

Sociální typ osobnosti

Baví ho pomáhat lidem při řešení jejich osobních nebo zdravotních problémů, při jejich vzdělávání, péči o malé děti, ale i dospělé osoby. Je ochoten / ochotna se angažovat v různých oblastech péče a služeb, které jsou zaměřeny na sociální problémy a společenské otázky.

E

Podnikavý typ osobnosti

Baví ho různé činnosti, které jsou spojeny s obchodem, podnikáním, prodejem či nákupem různého zboží, a které vyžadují energické chování, podnikavost, řízení ostatních lidí, neustálý pohyb a smysl pro obchod.

C

Administrativně organizační typ osobnosti

Baví ho jasně stanovené činnosti například v obchodní či administrativní oblasti lidské práce. Rozbory a analyzování různých dat, plánování, organizační úkoly a administrativní činnosti.

R Manuálně technický 22
I Vědecko-výzkumný 24
A Umělecký 26
S Sociální 34
E Podnikavý 12
C Administrativně organizační 2
Váš osobní kód je: sai
Vytisknout výsledky

Povolání, která odpovídají Vašim osobnostním předpokladům a zájmům?

R Manuálně technický 22
I Vědecko-výzkumný 24
A Umělecký 26
S Sociální 34
E Podnikavý 12
C Administrativně organizační 2
Váš osobní kód je: sai
Vytisknout výsledky
Doporučená povolání:
 1. 1. Dětská zdravotní pečovatelka
 2. 2. Ošetřovatel ve zdravotnictví
 3. 3. Psychoterapeut
 4. 4. Taneční terapeut
 5. 5. Speciální pedagog
 6. 6. Dětský psycholog
 7. 7. Klinický logoped
 8. 8. Učitel náboženství, katecheta
 9. 9. Středoškolský učitel češtiny
 10. 10. Středoškolský učitel němčiny
 11. 11. Středoškolský učitel angličtiny
 12. 12. Středoškolský učitel francouzštiny
 13. 13. Středoškolský učitel italštiny
 14. 14. Středoškolský učitel španělštiny
 15. 15. Středoškolský učitel filozofie

Na které střední, vyšší odborné či vysoké škole je vhodná přáprava pro doporučená povolání?

R Manuálně technický 22
I Vědecko-výzkumný 24
A Umělecký 26
S Sociální 34
E Podnikavý 12
C Administrativně organizační 2
Váš osobní kód je: sai
Vytisknout výsledky
3 pro Vás nejlepší vysoké školy

Všeobecná sestra
Studijní program: Ošetřovatelství
Vysoká škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Všeobecná sestra
Studijní program: Ošetřovatelství
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Ošetřovatelství
Studijní program: Ošetřovatelství
Fakulta: 1. lékařská
Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze

3 pro Vás nejlepší střední školy

Všeobecná sestra
Studijní program: Ošetřovatelství
Vysoká škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Všeobecná sestra
Studijní program: Ošetřovatelství
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Ošetřovatelství
Studijní program: Ošetřovatelství
Fakulta: 1. lékařská
Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze