Provozovatel:

    Primat.cz s.r.o.

    IČO: 28939832, DIČ: CZ28939832

    Adresa: Rumunská 1798/1, Nové Město, 120 00 Praha 2

    Zapsaná u městského soudu v Praze, spisová značka C 154490

 

Podmínky užívání serveru

Obchodní společnost Primat.cz s.r.o., IČ: 28939832, DIČ: CZ28939832, se sídlem Praha 2, Rumunská 1798/1, Nové Město, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 154490, email: test-osobnosti @ primat.cz  (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetových stránek www.volba-povolani.cz

Tyto podmínky upravují vztah mezi návštěvníkem (dále jen Uživatel) webové stránky www.volba-povolani.cz (dále jen Server) a Provozovatelem.
Tyto Podmínky užívání serveru (dále jen “Podmínky”) se vztahují na užívání webové aplikace/stránky umístěné na www.volba-povolani.cz

Právní vztah upravený těmito Podmínkami vzniká okamžikem, kdy Uživatel vyplní některý z testů uvedených na Serveru a odesláním poplatku za poskytnutí výsledku vyplněného testu uživatel akceptuje tyto podmínky. Odeslání poplatku za poskytnutí výsledku vyplněného testu lze uskutečnit prostřednictvím služby GoPay nebo úhradou poplatku některému z autorizovaných partnerů Provozovatele (dále jen Partner).

Fyzické osoby musí k úhradě poplatku použit platební bránu GoPay kliknutím na horní tlačítko „Výsledky“, které se uživateli zobrazí po přihlášení do účtu. Po připsání poplatku na GoPay účet Provozovatele nebo po ověření platby bránou GoPay bude uživateli zpřístupněn výsledek testu.
Právnické osoby (Partneři) musí pro objednání služby použit formulář v sekci „Objednávka“, na základě objednávky bude Partnerovi zaslán na uvedený email pokyn k úhradě poplatku.

Odesláním poplatku za poskytnutí výsledku vyplněného testu Uživatel akceptuje tyto Podmínky.

Uživatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může na jeho e-mail zaslat obchodní sdělení.

Uživatelé, kteří si přejí zobrazit výsledky testu umístěného na webové stránce Provozovatele musí uhradit poplatek 99 Kč s DPH nebo zadat do speciálního formuláře klíčové slovo/kód poskytnutý Partnerem.

Služba je zpoplatněna částkou 99 Kč s DPH. Tato částka bude stržena z uživatelovy předplacené karty nebo účtu u poskytovatele mobilních služeb, bankovního účtu atd, dle použité platební metody GoPay. Tato služba využívá jednorázové formy platby a uživateli nebudou účtovány žádné další platby ani předplatné služby.

Uživatelův mobilní účet musí mít umožněno zasílání Premium SMS.

Uživatel je zodpovědný za ochranu a bezpečné uchování svého uživatelského jména a hesla. Uživatel souhlasí, že všechny aktivity provedené skrze jeho účet jsou právně vztaženy na něj.

Uživatel bere na vědomí, že SMS a jiné služby mohou být kdykoliv nepříznivě ovlivněny problémy s uživatelovou mobilní sítí, odstávka serveru, výpadek elektřiny, apod. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu, poškození či výdaje vzniklé přímo či nepřímo uživateli v důsledku potíží způsobených mobilní sítí uživatelova poskytovatele mobilních služeb, odstávku serveru, apod.

V případě technických a jiných problémů nespojených s posíláním poplatku kontaktujte zástupce společnosti Primat.cz s.r.o. na test-osobnosti @ primat.cz. 

Platba SMS - Technicky zabezpečuje ERIKA a.s. Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1. Infolinka: 267 090 338 (po-pá od 9 do 16 hod), www.platmobilem.cz

V případě problémů spojených s platbou některému z Partnerů kontaktujte zástupce příslušného Partnera. Způsob a výši úhrady poplatku za výsledek vyplněného textu některému z Partnerů určuje tento Partner sám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození či výdaje vzniklé přímo či nepřímo Uživateli v důsledku potíží vzniklých ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem.

Provozovatel respektuje osobní údaje uživatelů a zavazuje se jednat v souladu s příslušnými českými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, věk, výsledek testu, e-mail, telefonní číslo.
Uživatel souhlasí s tím, že mu společnost Primat.cz s.r.o. může zasílat e-mailem oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek užívání testu, obchodní sdělení, včetně obchodních sdělení třetích osob.
Osobní data uživatele nebudou poskytována žádné třetí osobě a budou na požádání uživatele vymazána z databáze společnosti Primat.cz s.r.o.
Žádná uživatelská data nebudou poskytnuta třetím osobám.

Veškerý obsah Serveru a forma zobrazení a grafický vzhled a další příslušné části serveru jsou autorským dílem, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu je porušením autorských práv a je trestné.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Uživatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější.

Provozovatel nezodpovídá za žádnou činnost uživatelů serveru ani za způsob, jakým jej využívají. Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dne 5.2.2014.